Werkwijze

Trust the process

Als logopedist vind ik het volgende erg belangrijk tijdens mijn werk:

  • De cliënt / patiënt altijd vriendelijk benaderen.
  • Persoonlijke aandacht schenken aan de cliënt / patiënt.
  • Een veilig gevoel creëren tijdens de therapie.
  • Goed naar de cliënt / patiënt luisteren.
  • Een vertrouwensband opbouwen.
  • De hulpvrager altijd een gevoel geven serieus genomen te worden.
  • Een behandelplan op maat maken passend bij de hulpvraag.
  • Duidelijk en goed communiceren.