Huisbezoeken

In sommige gevallen is het nodig om logopedische zorg thuis te krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van zuigelingen met eet- en drinkproblemen. Of in andere gevallen waarin het van belang is om te behandelen in de vertrouwde thuisomgeving. Ook bezoek ik kinderen indien nodig op het dagverblijf waar ze medische zorg krijgen.